Bauhaus city villa ทันสมัยพร้อมหลังคาแบนอ่าวหน้าต่างและระเบียงดาดฟ้า - แนวคิดการออกแบบบ้านบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
City villa ทันสมัยพร้อมหลังคาแบนและที่จอดรถในสไตล์ Bauhaus - แนวคิดการออกแบบบ้านบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
Bauhaus city villa ทันสมัยพร้อมหลังคาแบน, หน้าต่าง, ระเบียง, หลังคาและที่จอดรถรวม - แนวคิดการออกแบบบ้านแบบร่างบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
สร้างบ้านสำหรับครอบครัวที่ทันสมัยด้วยหลังคาแบนหน้าต่างและระเบียงในสไตล์ Bauhaus - แนวคิดการออกแบบบ้าน ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
สร้างบ้านสำหรับครอบครัวที่ทันสมัยพร้อมหลังคาแบน & ที่จอดรถแบบบูรณาการในสไตล์ Bauhaus - แนวคิดการออกแบบบ้านเขียนแบบบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
สร้างบ้านของครอบครัวที่ทันสมัยด้วยสถาปัตยกรรมหลังคาแบนในสไตล์ Bauhaus - แนวคิดการออกแบบบ้านร่างบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
บ้านเดี่ยวแบบแปลนชั้นเปิดโล่งทันสมัยพร้อมที่จอดรถ 5 ห้องขนาด 160 ตรม. - แนวคิดการออกแบบบ้านแบบร่างบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
แบบบ้านชั้นเดียวแบบทันสมัยพร้อมหลังคาแบนและระเบียงหลังคา 5 ห้องขนาด 160 ตารางเมตร - แนวคิดการออกแบบบ้านแบบร่างบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
Bauhaus city villa ทันสมัยพร้อมหลังคาแบนอ่าวหน้าต่างและระเบียงดาดฟ้า - แนวคิดการออกแบบบ้านบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
City villa ทันสมัยพร้อมหลังคาแบนและที่จอดรถในสไตล์ Bauhaus - แนวคิดการออกแบบบ้านบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
Bauhaus city villa ทันสมัยพร้อมหลังคาแบน, หน้าต่าง, ระเบียง, หลังคาและที่จอดรถรวม - แนวคิดการออกแบบบ้านแบบร่างบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
สร้างบ้านสำหรับครอบครัวที่ทันสมัยด้วยหลังคาแบนหน้าต่างและระเบียงในสไตล์ Bauhaus - แนวคิดการออกแบบบ้าน ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
สร้างบ้านสำหรับครอบครัวที่ทันสมัยพร้อมหลังคาแบน & ที่จอดรถแบบบูรณาการในสไตล์ Bauhaus - แนวคิดการออกแบบบ้านเขียนแบบบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
สร้างบ้านของครอบครัวที่ทันสมัยด้วยสถาปัตยกรรมหลังคาแบนในสไตล์ Bauhaus - แนวคิดการออกแบบบ้านร่างบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
บ้านเดี่ยวแบบแปลนชั้นเปิดโล่งทันสมัยพร้อมที่จอดรถ 5 ห้องขนาด 160 ตรม. - แนวคิดการออกแบบบ้านแบบร่างบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de
แบบบ้านชั้นเดียวแบบทันสมัยพร้อมหลังคาแบนและระเบียงหลังคา 5 ห้องขนาด 160 ตารางเมตร - แนวคิดการออกแบบบ้านแบบร่างบ้านสำเร็จรูป ELK Haus 164 - HausbauDirekt.de

Trendline S 1
ห้อง: 5
พื้นที่: 172,70 m²
ข้อมูลเพิ่มเติม