Frittliggende landhus moderne med taktak, 112 SQM, 4 rom - bygningsideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 122 DREMPEL Variant A - HausbauDirekt.de
Frittstående planløsning i første etasje, 112 kvm, 4 rom, takketak - bygningsideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 122 DREMPEL Variant A - HausbauDirekt.de
Frittstående gulv planløsning loftet, 112 kvm, 4 rom, takketak - hus bygge ideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 122 DREMPEL Variant A - HausbauDirekt.de
Kniestock, Threshold - skisse ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 122 D - HausbauDirekt.de
Frittliggende landhus moderne med taktak, 112 SQM, 4 rom - bygningsideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 122 DREMPEL Variant A - HausbauDirekt.de
Frittstående planløsning i første etasje, 112 kvm, 4 rom, takketak - bygningsideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 122 DREMPEL Variant A - HausbauDirekt.de
Frittstående gulv planløsning loftet, 112 kvm, 4 rom, takketak - hus bygge ideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 122 DREMPEL Variant A - HausbauDirekt.de
Kniestock, Threshold - skisse ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 122 D - HausbauDirekt.de