Frittstående hus med karnappvindu, taktak og dormer, 130 kvm, 4 rom - bygningsideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 156 Variant B - HausbauDirekt.de
Frittstående gulv planløsning første etasje med karnappvindu, gaveltak og dormer, 130 SQM, 4 rom - bygningsideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 156 Variant B - HausbauDirekt.de
Frittstående planløsning med taktak og dormer, 130 kvm, 4 rom - husbygg ideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 156 Variant B - HausbauDirekt.de
Frittstående hus med karnappvindu, taktak og dormer, 130 kvm, 4 rom - bygningsideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 156 Variant B - HausbauDirekt.de
Frittstående gulv planløsning første etasje med karnappvindu, gaveltak og dormer, 130 SQM, 4 rom - bygningsideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 156 Variant B - HausbauDirekt.de
Frittstående planløsning med taktak og dormer, 130 kvm, 4 rom - husbygg ideer ScanHaus Marlow Prefabrikkerte hus SH 156 Variant B - HausbauDirekt.de