Шинэ байшин

Байшингийн дээвэр дээр байрлах дээврийн архитектур, булан цонх, модны гипс гадаргуу саарал байшинг санал болгож байна Living Haus SOLUTION 87 V2 - HausbauDirekt.de

Bungalow SOLUTION 87 V2 босоо дээвэртэй

Буудлын SOLUTION 87 V2 нь байшингийн ханган нийлүүлэгчээс гаралтай Living Haus Дээврийн дээврийн архитектур, том булан цонх, орчин үеийн модон обудтай нэг давхар байшин